وبلاگ


کنترل کک و کنه در حیوانات خانگی

کنترل کک و کنه در حیوانات خانگی

کک و کنه از جمله حشراتی هستند که پس از ورود به بدن حیوان میزبان خود،  شروع به تغذیه از خون می کنند . کک ها بسیار کوچک و فاقد بال هستند که حرکت  جهشی دارند.کنه ها هم می توانند به راحتی به سطح بدن موجود میزبان نفوذ  کرده و ازخون تغذیه کنند تا زمانی که به اصطلاح سیر شوند.

درباره‌ی نویسنده